Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Úřední deska

Archiv
Dokument Vyvěšeno Sejmuto

Krizová opatření vlády ČR

Eva Mottlová

21.10.20 16:45

Mimořádná opatření MDZR

Eva Mottlová

20.10.20 9:59

Informace o konání 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Podveky dne 27.10.2020 od 19.00 hodin

Eva Mottlová

19.10.20 15:41

Informace pro občany- z technických důvodů se nekoná veřejné zasedání 21.10.2020

Eva Mottlová

19.10.20 15:34

Rozhodnutí MěÚ Kutná Hora - Veřejná vyhláška

Dagmar Kalašová

19.10.20 8:27

29.10.20 23:59

Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení upraveného návrhu ÚP Podveky a 2. opakovaném veřejném projednání

Eva Mottlová

14.10.20 14:21

Změna prodejní doby prodejny v Podvekách od.14.10.2020

Eva Mottlová

14.10.20 14:15

Usnesení vlády ČR o příjetí krizového opatření

Eva Mottlová

14.10.20 13:59

Nařízení KHS č.8-2020

Eva Mottlová

12.10.20 8:36

Vydaná krizová opatření v ČR

Eva Mottlová

9.10.20 9:08

Změna úředních hodin a omezení provozu Obecního úřadu Podveky od 12.10.2020

Dagmar Kalašová

9.10.20 9:04

Informace pro občany - finanční příspěvek na vodovod

Dagmar Kalašová

7.10.20 11:22

Záměr obce Podveky - bezúplatný převod pozemků č.107/4,107/5 a 94/16 v k.ú. Podveky

Eva Mottlová

5.10.20 11:59

Zaměr obce Podveky- směna pozemku č. 689/28 za pozemek č.760 v k.ú.Podveky

Eva Mottlová

5.10.20 10:06

Záměr obce Podveky- prodej pozemku č.56/2 v k.ú. Podveky

Eva Mottlová

5.10.20 9:39

Záměr obce Podveky - prodej pozemku č.56/1 v k.ú. Podveky

Eva Mottlová

5.10.20 9:02

Sběr bioodpadu 28.10 -1.11.2020

Eva Mottlová

1.10.20 8:21

Sběr velkoobjemového odpadu 24.-25.10.2020

Eva Mottlová

1.10.20 8:11

Agenda nedostatečně zapsaných osob v KN k 1.8.2020

Dagmar Kalašová

22.9.20 11:01

Vyhlášení nouzového stavu v ČR

Eva Mottlová

1.10.20 8:04

Archiv