Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Kominík v obci 18.4., 20.4. a 21.4.2024

  • Iveta Chábová

Vloženo: 24. ledna

Platnost do: 21. dubna

Zobrazeno: 496×

V našich vesničkách bude letos kominík od 18.dubna 2024. 

Objednávejte se na telefonu 603 772 229. Cena za kontrolu je 600 Kč. 

 

Kontrola a vyčištění komínů – ze zákona by si na tuto práci měl člověk zavolat kominíka jednou za kalendářní rok. Je jedno kdy, vzhledem k vytíženosti kominíků jsou na to nejvhodnější jarní nebo letní měsíce. Kominík za tuto práci vystaví potvrzení. V praxi však lidé zvládnou kontrolu a čištění svého komína často sami a tyto zákonem nařízené preventivní kontroly jsou i přes hrozbu pokut nevymahatelné. Hasiči, tyto kontroly ani neprovádějí. Potvrzení o provedené kontrole se hodí jen v případě požáru (u pojišťoven), potvrzení o poslední kontrole je často potřeba rovněž u stavebních řízení nebo při žádosti o kotlíkovou dotaci.

Během kontroly kominík zjišťuje, zda technický stav komína odpovídá bezpečnostním požadavkům, komín správně táhne a odvádí všechny spaliny. Dále se pomocí sondy ověřuje, jestli ve spalinových cestách nevznikly trhliny. V rámci kontroly kominík rovněž sleduje, zda nejsou v blízkosti komína hořlavé materiály nebo nedošlo na spalinových cestách ke stavebním úpravám.

Revize komínů – zjednodušeně řečeno znamená odborné posouzení nově postaveného nebo třeba i jen zrekonstruovaného komína, že je v pořádku. Toto potvrzení je narozdíl od razítka o každoroční kontrole a čištění spalinových cest potřebné a není dobré se mu vyhýbat

V tabulce najdete přehled lhůt pro čištění a kontroly komínů podle konkrétního zdroje vytápění.
 

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Pevné palivo - Celoroční provoz Pevné palivo - Sezónní provoz Kapalné palivo - Celoroční provoz Kapalné palivo - Sezónní provoz Plynné

do 50 kW včetně

 

Čištění spalinové cesty

 

3× za rok

 

2× za rok

 

2× za rok


 

1× za rok

 

1× za rok

 

do 50 kW včetně

 

Kontrola spalinové cesty

 

1× za rok

 

1× za rok

 

1× za rok

 

1× za rok

1× za rok

nad 50 kW

 

Čištění a kontrola spalinové cesty

 

2× za rok

 

1× za rok

 

1× za rok

 

1× za rok

1× za rok

Kolik stojí revize komínů a kontrola komínů?

Jednorázová revize komínů vyjde přibližně na 1500–2500 Kč plus dopravné. Kontroly, které je nutné provádět alespoň jednou ročně, stojí asi 500–1000 Kč. K této ceně si musíte připočíst ještě náklady na čištění komína, které vyjde na několik set korun, pokud ho nebudete provádět svépomocí. I ke kontrolám komínů si kominíci účtují ještě kilometrovné.

Přílohy