Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Volba prezidenta ČR

  • Jiří Beneš

Vloženo: 8. listopadu

Platnost do: 31. ledna 2023

Oznámení o termínu a místě konání volby prezidenta České republiky

 

Starosta obce Podveky oznamuje:

 

Volba prezidenta se koná na území České republiky:

· v pátek 13. ledna 2023 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a

· v sobotu 14. ledna 2023 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

 

Případné II. kolo volby prezidenta se bude konat na území České republiky

· v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

· v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

2. Místem konání voleb je zasedací místnost Obecního úřadu Podveky 54

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem) nebo platným občanským průkazem České republiky. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.

V den volby prezidenta republiky může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební

místnosti.

5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.

 

V Podvekách  dne 8.11.2022                                   

Jiří Beneš

starosta obce Podveky