Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Docházka zastupitelů obce Podveky na veřejná zasedání

  • Iveta Chábová

Vloženo: 3. ledna

Zobrazeno: 403×

Vážení občané, 

inspirovala jsem se na webových stránkách jiných obcí a měst a ráda bych vás seznámila s docházkou vámi volených zastupitelů na veřejná zasedání obce. 

Předesílám, že všichni zastupitelé se vždy před zasedáním omluví, emailem nebo SMS. Buď uvedou důvod (nemoc, rodinné důvody, zaměstnání.....i když ze zákona je jejich zaměstnavatel povinnen uvolňovat svého zaměstnance na veřejná zasedání v obci, kde je zvolen). A nebo jen napíší, že se nezúčastní. Toto, jako starostka obce beru vždy na vědomí. 

Zastupitel obce je zvolen občany a je neodvolatelný. Může pouze sám a dobrovolně rezignovat na svůj mandát.

Toto je výpis z morálního kodexu zastupitele, se kterým by se občané měli seznámit, protože zastupitel je...byť minimálně, ale přece jen financován z daní svých voličů. Ale hlavně je jejich zástupcem a měl by prosazovat jejich zájmy a názory a být svým voličům oporou a vzorem. 

Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce povinnost:

a) zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem Základní povinnost – účastnit se – není nijak vymahatelná. Jde o povinnost morální, etickou. V případě, že zastupitel na zasedání zastupitelstva nechodí, nelze ho nijak sankcionovat ani nemůže přijít o mandát. Jeho odpovědnost je v rovině politické, a „účet“ mohou vystavit jen občané tím, že dotyčného už příště nezvolí, anebo jej volební strana na kandidátku nepostaví. 

b) plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží 

c) hájit zájmy občanů obce  Zákon říká – hájit zájmy občanů, tedy nikoli zájmy své, soukromé apod.

d) jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. Úsměvný pokyn – patrně je zřejmé, co měl zákonodárce na mysli. Nicméně jedinou sankcí je veřejné mínění v příštích volbách

Seznamte se tedy s docházkou svého zastupitele, kterému jste dali v minulých volbách svůj hlas a sledujte jeho docházku i v příštích letech. 

Přílohy