Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Úřední deska

Archiv
Dokument Vyvěšeno Sejmuto

Nařízení Města Kutné Hory č. 5/2021 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Dagmar Kalašová

11:09

30.11.21 23:59

Změny od 8.června 2021

Eva Mottlová

9.6.21 13:55

Informace o konání 16.zasedání zastupitelstva obce Podveky 15.6.2021 od 19.00 hod.

Eva Mottlová

2.6.21 10:12

Změny od 31.5.2021

Eva Mottlová

31.5.21 10:13

PČR - pracovní nabídka

Dagmar Kalašová

21.5.21 7:25

30.6.21 23:59

Výsledky hlasování v referendu 14.5.2021

Eva Mottlová

14.5.21 21:47

Návrh závěrečného účtu DSO Sdružení obcí Mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví

Eva Mottlová

13.5.21 12:22

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021

Dagmar Kalašová

7.5.21 10:21

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020

Dagmar Kalašová

3.5.21 15:28

Provoz škol a školských zařízení

Eva Mottlová

12.4.21 13:54

Informace k ptačí chřipce

Eva Mottlová

12.4.21 13:51

Podklady pro projednávání územního plánu na veřejném zasedání dne 30.3.2021

Eva Mottlová

24.3.21 9:04

Informace o sčítání lidu, domů a bytů

Eva Mottlová

22.3.21 11:21

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

Eva Mottlová

7.4.21 8:21

Usnesení vlády č. 296 -300 z 18.3.2021

Eva Mottlová

22.3.21 11:02

Sběr železného šrotu v sobotu 17.4.2021

Eva Mottlová

11.3.21 11:52

Sběr bioodpadu 2.-5.4. a 10.-11.4 2021

Eva Mottlová

8.3.21 9:18

Sběr velkoobjemového odpadu 2.-5.4. a 10.-11.4.2021

Eva Mottlová

8.3.21 9:15

Sběr nebezpečných odpadů 17.4.2021

Dagmar Kalašová

8.3.21 8:07

Agenda nedostatečně zapsaných osob v KN k 1.2.2021

Dagmar Kalašová

4.3.21 14:30

Archiv