Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Obec Podveky

Vloženo: 27. dubna 2010

 

Obec Podveky se nachází 9 km jihozápadně od Uhlířských Janovic v nadmořské výšce 480m. Dominuje jí vrch s kostelem Sv. Havla, obklopený hřbitovem. Kostel byl znovu vystavěn od základu roku 1783 na tom samém místě, kde stával starý kostel, připomínaný již v roce 1350. Polohou je ve velmi pěkné krajinné scenérii s lesnatým okolím. V něm jsou rovněž zasazeny osady Zalíbená, Ježovice a Útěchvosty, které k obci patří.
Pro tuto pěknou polohu zde rádi o víkendech pobývají chalupáři, kteří si tady opravili starší domky a pomohli tak zlepšit vzhled obce. První písemná zmínka o Podvekách je z roku 1295 (Regesta Bohemica RB II). Ves existovala již dříve a její zakladatelé byli pánové Mladota, Václav, Heřman a Martin z Podvek, kteří zde vystavěli tvrz. Ve 2. polovině 17. století připadla ves k ratajskému panství a zůstala u něho až do roku 1848.
První škola zde byla založena roku 1877 a postupně byla rozšířena na čtyřtřídní. V současné době zde škola není. Děti od roku 1962 dojížděly do Rataj n.S. Od 1.9.2005 dojíždějí do ZŠ Uhlířské Janovice. V roce 1993 byla budova školy zrekonstruována a je v ní umístěn OÚ, knihovna, zdravotní středisko, prodejna potravin, kadeřnictví a klubovna pro děti. V okolí budovy je nově vybudované dětské hřiště, které je hojně využíváno místní mládeží. Hostinec na návsi byl v roce 2017 uzavřen. Prodejna potravin (postavená u hlavní silnice v roce 1973) byla v roce 1998 uzavřena a již neslouží obslužné sféře. Naše oblast je převážně zemědělská. Někteří obyvatelé jezdí za prací do měst.

Jen málo původních zemědělců se rozhodlo znovu soukromě hospodařit. Většinu zemědělské půdy obhospodařuje Zemědělská akciová společnost a.s. Zbizuby. Za posledních dvacepět let byla postavena řada nových rodinných domků. Obec chce vytvářet podmínky, aby tento trend pokračoval. Proto je zpracován územní plán, umožňující další výstavbu a připravuje se nový. Obec v letech 2014- 2018 investovala do úpravy rybníka, oprav komunikací, chodníků a do veřejného osvětlení v Útěchvostech, v Podvekách a v Ježovicích.

Pro zajímavost uvádíme, že v roce 1998, byla po vesnicích provedena kabelizace telefonní sítě, a tím bylo zavedeno do osady Útěchvosty první telefonní spojení. V současné době je v Podvekách 88 čísel popisných se 171 trvale bydlícími občany. Je zde činný hasičský sbor, který byl založen roku 1892.

V současné době obec připravuje  stavbu tlakové kanalizace a ČOV v Podvekách a podílí se finančně na projetku vodovodního přivaděče Kácov, Zbizuby, Podveky a Rataje nad Sázavou, aby byl zaveden vodovod do obce Podveky a včetně přilehlých osad Ježovice, Zalíbená . Dále dojde i k posílení vodovodu v Útěchvostech, provozovatelem je akciová  společnost VHS Vrchlice - Maleč Kutná Hora, které jsme akcionáři .


 

 

 

 

 

 

 

 

Zalíbená
má zajímavou  historii starou teprve asi 290 let. Před rokem 1730 založil skelmistr Karel Gattermayer na lesní pasece u vesnice Podveky sklářskou huť na Ratajském panství, kterou v té době vlastnil český šlechtický rod Kinských.

Patřila také, jako Podveky, k ratajskému panství. Leží 2 km jihozápadně od Podvek. Má devatenáct popisných čísel včetně hájovny, s 15 trvale bydlícími občany. Pro její malebnou polohu slouží vesnička převážně k rekreaci.

               

Ježovice
Nachází se 1 km od Podvek na západ, směrem na Rataje. Nad osadou se vypíná vrch Stařechov. Pod ním vede železniční trať Kolín - Ledečko. První písemná zpráva je zaznamenána ve 14. století. Žije zde 25 trvale žijících občanů v 17 domech. Na malé návsi je pískovcová zvonička. Jsou zde postaveny 4 rekreační chaty. Na kopci Stařechov, v lese nad hájenkou, stojí asi 2 metry vysoký stůl, který je tvořen čtyřmi kamennými nohami a deskou o rozměru  2x 2,6 metrů z amfibolické krystalické břidlice zvané " modrák " s nápisem : Česká lesnická jednota 10.VII.1905. Je to pěkné výletní místo.

            

 

Útěchvosty
Rozkládají se západně od Podvek, nad Ratajemi. Jsou starou osadou a první písemná zmínka o nich je v 15. stolení. Z toho se usuzuje, že dávno před tím patřily rovněž k Ratajskému panství. Žije zde 25 občanů trvale v 19 domech a je zde 11 rekreačních chat. Od roku 1930 je zde zřízen místní vodovod, který je dodnes v provozu, ke spokojenosti občanů. Vesničku si zvláště oblíbili rodáci, kteří si zde opravili chalupy nebo postavili chaty. Rádi je o víkendech a dovolených využívají. Uprostřed vsi stojí pěkná kaplička, která je místními vzorně udržována.