Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Fámy okolo vodovodu a kanalizace

  • Iveta Chábová

Vloženo: 12. února

Zobrazeno: 874×

Vážení spoluobčané, 

minulý týden se ke mně dostalo tolik falešných zpráv o vodovodu, vodovodních přípojkách a kanalizaci v naší obci, že musím velmi rázně reagovat. Všechno jsem si ověřila jak u firmy VHS Vrchlice Maleč, tak u firmy VPK Suchý. 

1. Za vodoměr se bude platit nájemné: toto není pravda - vodoměr ke každé vodovodní přípojce vám bude namontován a nebudete za něj, podle platných pravidel pro tento rok, platit žádné nájemné, jako je to např. u elektroměru. Platíte pouze to, co bude na vodoměru natočeno, tedy svou skutečnou spotřebu vody ve vaší nemovitosti. 

2. Bude se platit povinný minimální odběr vody: toto není pravda - platí to samé, co v bodě 1. Není opravdu nutné si nenechat kvůli takovým nepravdám vodovodní přípojku. Hodnota nemovitostí se zavedeným vodovodem a bez něj bude opravdu velmi rozdílná. Ale rozhodnutí je samozřejmě na vás. Všichni budete vyzváni k podpisu nové smlouvy nebo k podpisu odstoupení od původní smlouvy. 

A pokud váš soused nebo kdokoli jiný odstoupí od smlouvy, rozhodně nebudete platit vy vyšší částku.... tedy nestane se to, že se celková částka rozpočítá na méně přípojek. Naopak, ten, kdo by se rozhodl odstoupit od smlouvy a přípojku chtěl budovat třeba příští rok nebo v dalších letech, budou již veškeré náklady se stavbou a řešení všech potřebných povolení jen v jeho režii. 

3. Za vybudování soukromé části vodovodní přípojky (tedy od plotu k vašemu domu) se bude platit 110.000 Kč: toto není pravda - vůbec nechápu, jak tato informace mohla vzniknout a už vůbec nechápu, že se po obci šíří. Není přece možné, aby nemovitost, která má soukromou část dlouhou 10 metrů a jiná 30 metrů, platila tuto nebo podobnou částku. Jak tohle mohl někdo vůbec vymyslet a jak tomu někdo vůbec mohl uvěřit? Soukromá část přípojky je ve vaší režii. Pokud si ji připravíte sami, uhradíte si pouze materiál, pokud si sjednáte firmu, je na vás, jakou firmu a za kolik. 

4. Je povinnost si před svůj dům vyvést kanalizaci, aby vám byla vaše odpadní jímka vyvážena: toto není pravda - toto je pouze doporučení. A to proto, že ve vesničkách bude zajišťován odvoz odpadních vod na základě smlouvy a to cca 1x měsíčně. Pokud tedy budete s touto frekvencí souhlasit, budete platit stejnou částku jako obyvatelé Podvek. V tomto roce je to 35 m3 x 64,80 Kč včetně DPH. tedy 2.268 Kč na osobu žijící v nemovitosti ročně. 35 m3 je průměrná výše odpadních vod vyprodukovaná jedním člověkem za jeden kalendářní rok. Kdo tedy nechce, aby mu fekální vůz zajížděl 1x měsíčně na jeho pozemek, může, ale nemusí, vyvést svůj odpad před svůj dům. 

Cena stočného od VHS Vrchlice Maleč v roce 2024 ve výši 57,86 Kč bez DPH za 1 m3, tj. 64,80 Kč s DPH 12 %

Od ledna 2019 je v platnosti novela vodního zákona. Majitelé domů budou muset od ledna 2021 prokázat (za dva roky zpětně), kolik odpadu z jejich bezodtokových jímek (žump) bylo vyvezeno a zlikvidováno na čistírně odpadních vod. Pokud objem nebude odpovídat spotřebě domácnosti, vodoprávní úřad uloží pokutu až do výše 100 tisíc Kč. Pokutu vodoprávní úřad uloží i v případě, že majitel nemovitosti nebude mít zákonem  požadované doklady, a to až do výše 20 tisíc Kč.

Citace zákona č. 254/2001 Sb., § 38 odst. 8:

„Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu  odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje  odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.“ 

To by bylo pro tuto chvíli to nejdůležitější. 

Znovu vás všechny žádám, nešiřte neověřené informace, působíte tím problémy ostatním občanům i sami sobě. Nebudu zatím jmenovat ty, kdo tyto zprávy konstruují.... Tyto nepravdy se šíří rychlostí blesku a vyvolávají v obci zbytečnou paniku. Kdokoli máte jakékoli pochybnosti, neptejte se svého souseda, ale zavolejte nebo přijďte na obecní úřad, my vám vše vysvětlíme. 

Iveta Chábová, starostka obce Podveky