Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí-důležité

  • Iveta Chábová

Vloženo: 10. ledna

Zobrazeno: 375×

O Z N Á M E N Í
o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Obec Podveky podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
o z n a m u j e
na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Kutná Hora (dále jen „katastrální úřad“) č.j. RO-6/2024-205,
že v katastrálním území Ježovice obce Podveky bude zahájena
revize katastru nemovitostí,
která potrvá od 1.2.2024 přibližně do 20.12.2024.
Během revize katastru nemovitostí budou zaměstnanci katastrálního
úřadu revidovat soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu.
Účast vlastníků a jiných oprávněných není při revizi katastru nezbytná.
V případě zjištěného nesouladu mezi stavem evidovaným v katastru
a stavem v terénu budou vlastníci zváni k jeho projednání se zástupcem
katastrálního úřadu.

Přílohy