Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Poplatky za popelnice pro rok 2024-nové informace

  • Iveta Chábová

Vloženo: 21. února

Zobrazeno: 557×

Vážení občané, 

včera mi volali, na základě udání z naší obce, z ministerstva vnitra a upozornili mne na některé věci, týkající se poplatků za popelnice. Velmi dlouho jsem s nimi na toto téma diskutovala a vysvětlila jim všechny informace a důvody toho, proč máme od letošního roku známky na popelnicích. A proč si naše obec nemůže dovolit neplatiče, kolik nás likvidace odpadů stojí a stát bude. Po dohodě s nimi tedy sděluji následující informace. 

Rozhodně není pravda, že vylepením nebo nevylepením známky bych kohokoli v obci diskriminovala. Známky má mnoho obcí po celé republice, stačí zadat na internetu heslo "známka na popelnici" a budete sami překvapeni, kolik obcí, všech velikostí, tyto známky používá. Není na tom tedy vůbec nic divného....je to jen jedna z dalších změn v naší obci a bohužel všechny tyto novinky a změny někomu stále leží v žaludku.... Mně zase leží v žaludku věci, které každý týden nově zjistím na obecním úřadě. Naposled to byl šanon s Dohodami o provedení práce z minulých let. Přiznám se, že jsem na tento šanon myslela celou noc a nemohla jsem vůbec pochopit, co se tady v minulosti dělo a jak se na našem obecním úřadě zacházelo s penězi celé obce. Ale to je na samostatný článek, který pro vás připravuji. Takže zpět k poplatkům a odpadům. 

Ano, je pravda, že obec musí... někdy.... odvézt i odpad z popelnice bez nalepené známky. Ale ten, kdo poplatek neuhradí a tedy si nevylepí známku se vystavuje těmto následujícím postihům. 

Při neuhrazení poplatku, který byl vyměřen řádně, se poplatník vystavuje vyměření poplatku platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem ze strany správce poplatku (obecního úřadu).  

Při včasném nezaplacení nebo neodvedení poplatku může správce poplatku zvýšit jeho výši až na trojnásobek jeho původní výše. 

Subjektem, který může vymáhat nedoplatek, je podle zákona č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů („Daňový řád“) zejména sám správce poplatku (obecní úřad). Nedoplatek ale může vymáhat i soudní exekutor. V takovém případě však náklady exekuce budou vyšší než ze strany správce poplatku.

Obecně dle statistických údajů člověk v průměru vyprodukuje za den cca 2 litry směsného odpadu, za měsíc to je cca 60 litrů. Čtyřčlenná domácnost tak za měsíc vyprodukuje 240 litrů směsného odpadu, to je jedna velká popelnice. Jednoduchým propočtem tak vychází, že čtyřčlenné domácnosti by měla stačit 120 litrová popelnice při frekvenci svozu v 14 denním intervalu. Firma, která nám komunální odpad vyváží nám počítá počet malých a velkých popelnic a nezáleží na tom, jak moc je popelnice plná. Zvažte tedy, prosím, velikost své popelnice a to, jak naplněnou ji dáváte před vrata k vyvezení. 

Čím více komunálních odpadů se vytřídí, tím méně bude směsného odpadu, který bude potřeba ukládat na skládku. A tím méně bude obec za odpad platit. Na poplatcích od občanů se nevybere ani polovina částky, kterou obec celkově za celý rok hradí. Všichni jsme tedy svým přístupem a chováním tvůrci cen za poplatky v příštích letech. 

V úředních hodinách se tedy ještě měsíc a kousek bude vybírat poplatek za popelnice za rok 2024.

Částka je pro všechny stejná, bez rozdílu věku, bez rozdílu trvalého bydliště nebo vlastnictví chaty či chalupy. 

Je to částka 1.100,- Kč. Poslední den splatnosti je 31.3.2024....tedy konec března, ne až červen jako loni. 

Známky na popelnice budou letos v oranžové barvě a jsou vydávány na obecním úřadě. Označením popelnic se obec snaží eliminovat směsný odpad od subjektů, které systém obce mohou zneužívat.

Platit můžete samozřejmě i na obecní účet č. 18528161/0100. Ale známku si musíte vyzvednout osobně (což je pravděpodobně pro některé občany ten největší problém, přijít za námi na úřad...a proto hledají problémy tam, kde nejsou....)

Prosím vás tedy všechny, uhraďte poplatek včas, ať patříme mezi ty obce, které nemusejí k žádným sankcím přistupovat. Děkuji vám.