Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Pozemková úprava

  • Iveta Chábová

Vloženo: 22. srpna 2023

Zobrazeno: 385×

Vážení občané, vážení majitelé pozemků, 

obec Podveky začala připravovat seznamování občanů s realizací pozemkových úprav. Jedná se o úpravy zemědělských pozemků tak, aby se zabránilo erozní činnosti vody a větru, scelení pozemků náležejících jednotlivým soukromým vlastníkům tak, aby bylo umožněno jejich případné využití pro soukromé hospodaření, obnovení komunikačních sítí s důrazem na spojení s nejbližšími obcemi. Urovnání hranic mezi pozemky v rámci obce a vyřešení letitých sousedských nesrovnalostí. Navrácení krajinotvorných funkcí pozemkům a umožnění návratu původních a přirozených rostlinných a živočišných druhů do krajiny. Budování mokřadů, výsadba alejí.....

Do konce roku bude uspořádáno setkání se zástupci Státního pozemkového fondu, kteří vše vysvětlí dopodrobna. Termín bude upřesněn, pravděpodobně v měsíci říjnu. 

Nikdo o nic nepřijde! Nikomu se nebudou žádné pozemky brát. Obci to prospěje a vše hradí stát. Pozemkové úpravy již řeší obce Mitrov, Opatovice, Kácov. Není se čeho obávat. Se všemi vlastníky budeme postupně mluvit a vše jim vysvětlovat. Jedná se nyní pouze o souhlas se zahájením řešení naší obce. Celá akce potom trvá i několik let. Vše je pak řešeno s jednotlivými vlastníky a bez jejich dalšího souhlasu se nic nemůže změnit. 

Přílohy