Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vyhodnocení dotazníků z roku 2023

  • Iveta Chábová

Vloženo: 17. srpna 2023

Zobrazeno: 412×

Vážení spoluobčané, 

děkujeme za vyplnění a vrácení dotazníků, které se týkaly nápadů na budoucího směřování naší obce. Děkujeme i těm občanům, kteří vrátili dotazníky přeškrtnuté s poznámkou NECHCI NIC!. I to je svobodný názor. 

Na druhou stranu mnoho z vás připsalo nějaké nápady, názory, podněty. Vším se již zabýváme. 

V celé obci, tedy včetně vesniček, máme celkem 99 domů s trvalým pobytem a 62 objektů určených k rekreaci. To jsou tedy i domy, kde se normálně bydlí, ale nikdo z obyvatel zde není přihlášen k trvalému pobytu. 

Vrátilo se nám celkem 72 dotazníků, pokud budu brát jen trvale obydlené nemovitosti, je to 73% návratnost, pokud úplně všechny objekty, je to 45%. Což je velmi vysoké číslo ve srovnání s dotazníky v jiných obcích, tam je návratnost kolem 20%. Ale občané naší obce mají vždy i vysokou účast při volbách, referendech... Z toho vyplývá, že mají zájem o to, co se v obci děje. 

Někteří si myslíte, že to, co bylo v dotazníku zmíněno, je předem rozhodnuto, že se bude dít. Tak to opravdu není. Ale podle výsledků je nám jasné, že některé věci si většina obyvatelstva nepřeje. 

Nechcete například přechody v obci, radar, retardéry, veřejný rozhlas, informační elektronické panely, zákaz nedělní hlučné práce, odkoupení kostela. Tím se tedy obec nebude zatím zabývat. 

Co naopak velmi chcete, je rozšíření dětského hřiště o nové prvky, opravu místních komunikací, zimní udržování chodníků, zachování odvozu bioodpadu, opravy pomníků, zachování obchodu, kadeřnictví, masáží a kosmetiky, dílničky pro děti i dospělé, letní kino, obědy pro seniory, pečovatelky, oslavu 730 let naší obce, pozemkové úpravy, alej ke kostelu, dětský karneval, dětský den, stavbu májky, vedení kroniky a knihobudky. Tím vším se tedy zabývat budeme, protože zde byly odpovědi ANO v drtivé většině dotazníků. 

U zbývajících otázek vždy převažovalo ANO, ale ne tak přesvědčivě. 

V připomínkách byl největší zájem o úpravu plochy kolem kapličky a popelnic v Útěchvostech. Dnes jsme byli s panem místostarostou obhlednout a máme nápady na řešení. Budeme určitě realizovat. Dále byl velký zájem o cestu ze Zalíbené do Podvek, to již řešíme, je kolem hodně papírování, na jaře budeme realizovat. Musíme být v souladu se stavbou vodovodu, aby se cesta neřešila dříve než vodovod a naše práce pak nepřišla vniveč. 

Dětské dílničky začnou již na podzim, napíšu v dalším článku. 

Přeji hezký den. 

Iveta Chábová, starostka