Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vyhlášky

Archiv
Dokument Vyvěšeno Sejmuto

OZV OZ Podveky č.1/2021, kterou se zrušuje OZV č. 1/2011 a1/2002

Eva Mottlová

15.6.21 0:00

30.6.21 23:59

OZV č.1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Eva Mottlová

1.1.21 11:51

Řád veřejného pohřebiště obce Podveky

1.1.20

Obecně závazná vyhláška obce Podveky č.4/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Podveky

1.1.20

Obecně závazná vyhláška obce Podveky č.2/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1.1.20

Obecně závazná vyhláška obce Podveky č.1/2019, o místním poplatku ze psů

1.1.20

Obecně závazná vyhláška 2/2016 Požární řád

16.1.17

Obecně závazná vyhláška 1/2016 - noční klid

22.9.16

Veřejná výhláška- Opatření obecné povahy č.1/2011- Změna č.1 územního plánu obce Podveky

27.9.11

Vyhláška 2008/04 k zabezpeční záležitosti veřejného pořádku a čistoty na území obce Podveky

9.6.08

Vyhláška č.1/2002 - o závazných částech ÚP obce Podveky

5.8.02

Archiv