Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Úřední deska

Vloženo: 21. července v 0:00

Archiv
Dokument Vyvěšeno Sejmuto

Mikroregion Uhlířskojanovicka výhled 2022-2023

Eva Mottlová

6.1.21 0:00

31.12.21 23:59

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - OOP

Dagmar Kalašová

15.9.21 7:52

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Dagmar Kalašová

28.7.20 7:19

31.12.22 23:59

Nařízení Města Kutné Hory č. 5/2021 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Dagmar Kalašová

22.6.21 11:09

30.11.21 23:59

Obecně závazná vyhláška obce Podveky č.1/2019, o místním poplatku ze psů

12.12.19

Obecně závazná vyhláška obce Podveky č.2/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

12.12.19

Obecně závazná vyhláška obce Podveky č.4/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Podveky

12.12.19

Odborné sociální poradenství pro uživatele drog a osoby blízké

12.7.18

Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2021

Dagmar Kalašová

8.12.20 11:27

31.12.21 23:59

Oznámení spoluobčanům v případě karantény nebo nemoci Covid-19

Dagmar Kalašová

29.10.20 14:21

Plán svozu komunálního odpadu na rok 2021

Dagmar Kalašová

6.1.21 8:16

31.12.21 23:59

Podání žádosti na připojení k vodovodu v Podvekách, Ježovicích a Zalíbené

30.1.20

Poplatky v roce 2021

Dagmar Kalašová

4.1.21 16:26

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020

Dagmar Kalašová

3.5.21 15:28

Pověřenec obce Podveky (GDPR)

22.5.18

Povinnost revize kotlů k 31.12.2016

26.9.16

Požární bezpečnost komínů a kouřovodů od 1.1.2011

2.5.11

Řád veřejného pohřebiště obce Podveky

12.12.19

Sběr biodpadu na návsi v Podvekách

Eva Mottlová

14.10.21 10:53

7.11.21 23:59

Sběr nebezpečných odpadů - 6.11.2021

Dagmar Kalašová

14.9.21 7:51

6.11.21 23:59

Archiv