Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Úřední deska

Vloženo: 21. července 2021 v 0:00

Archiv
Dokument Vyvěšeno Sejmuto

Požární bezpečnost komínů a kouřovodů od 1.1.2011

2.5.11

Czech POINT - ověřování podpisů a vidimace listin

23.2.12

Stěhuji se, kam změnu (ne)hlásit?

7.10.14

Zákaz volného pobíhání psů!

8.1.16

Informace o pečovatelské službě - DD Uhlířské Janovice

21.4.16

Informace o evidenci pálení a zásad při pálení ohňů

25.4.16

Elektronická evidence tržeb

17.6.16

Povinnost revize kotlů k 31.12.2016

26.9.16

VHS Kutná Hora - novinky ve vyúčtování, odečtech a smlouvách od roku 2017

24.4.17

Zákaz skládky větví u kostela v Podvekách

22.3.18

Pověřenec obce Podveky (GDPR)

22.5.18

Odborné sociální poradenství pro uživatele drog a osoby blízké

12.7.18

Sběr použitého kuchyňského oleje

21.8.18

Kůrovec ničí naše lesy

28.2.19

Informace pro občany České republiky

26.3.19

Dopis č.j. 701/19/OÚ

23.8.19

Obecně závazná vyhláška obce Podveky č.1/2019, o místním poplatku ze psů

12.12.19

Obecně závazná vyhláška obce Podveky č.2/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

12.12.19

Obecně závazná vyhláška obce Podveky č.4/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Podveky

12.12.19

Řád veřejného pohřebiště obce Podveky

12.12.19

Archiv