Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Úřední deska

Vloženo: 21. července v 0:00

Archiv
Dokument Vyvěšeno Sejmuto

Podání žádosti na připojení k vodovodu v Podvekách, Ježovicích a Zalíbené

30.1.20

Plán svozu komunálního odpadu na rok 2021

Dagmar Kalašová

6.1.21 8:16

31.12.21 23:59

Oznámení spoluobčanům v případě karantény nebo nemoci Covid-19

Dagmar Kalašová

29.10.20 14:21

Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2021

Dagmar Kalašová

8.12.20 11:27

31.12.21 23:59

Odborné sociální poradenství pro uživatele drog a osoby blízké

12.7.18

Obecně závazná vyhláška obce Podveky č.4/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Podveky

12.12.19

Obecně závazná vyhláška obce Podveky č.2/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

12.12.19

Obecně závazná vyhláška obce Podveky č.1/2019, o místním poplatku ze psů

12.12.19

Nařízení Města Kutné Hory č. 5/2021 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Dagmar Kalašová

22.6.21 11:09

30.11.21 23:59

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Dagmar Kalašová

28.7.20 7:19

31.12.22 23:59

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - OOP

Dagmar Kalašová

15.9.21 7:52

Mikroregion Uhlířskojanovicka výhled 2022-2023

Eva Mottlová

6.1.21 0:00

31.12.21 23:59

Mikroregion Uhlířskojanovicka

Eva Mottlová

6.1.21 0:00

31.12.21 23:59

Kůrovec ničí naše lesy

28.2.19

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem

3.4.20

Informace pro občany - finanční příspěvek na vodovod

Dagmar Kalašová

7.10.20 11:22

Informace pro občany České republiky

26.3.19

Informace o pečovatelské službě - DD Uhlířské Janovice

21.4.16

Informace o evidenci pálení a zásad při pálení ohňů

25.4.16

Informace k ptačí chřipce

Eva Mottlová

12.4.21 13:51

Archiv