Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Úřední deska

Archiv
Dokument Vyvěšeno Sejmuto

Mikroregion - Schválený závěrečný účet za rok 2019

Dagmar Kalašová

22.6.20

30.6.21

Zdarma za nákupy s ARRIVOU“ obnoveny od 13. 6. 2020

10.6.20

Opatření vlády ČR

5.6.20

Půjčka pro středočeské živnostníky

18.5.20

OSSZ - volné pracovní pozice

6.5.20

Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2019

4.5.20

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.2.2020

14.4.20

Výzva - zachraň práci

8.4.20

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem

3.4.20

Podání žádosti na připojení k vodovodu v Podvekách, Ježovicích a Zalíbené

30.1.20

Řád veřejného pohřebiště obce Podveky

12.12.19

Obecně závazná vyhláška obce Podveky č.4/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Podveky

12.12.19

Obecně závazná vyhláška obce Podveky č.2/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

12.12.19

Obecně závazná vyhláška obce Podveky č.1/2019, o místním poplatku ze psů

12.12.19

Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2020

4.12.19

Dopis č.j. 701/19/OÚ

23.8.19

Informace pro občany České republiky

26.3.19

Kůrovec ničí naše lesy

28.2.19

Sběr použitého kuchyňského oleje

21.8.18

Odborné sociální poradenství pro uživatele drog a osoby blízké

12.7.18

Archiv