Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Úřední deska

Archiv
Dokument Vyvěšeno Sejmuto

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Dagmar Kalašová

18.9.20 9:57

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 4/2020

Dagmar Kalašová

14.9.20 9:44

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Dagmar Kalašová

28.7.20 7:19

31.12.22 23:59

Zrušení mimořádného opatření

Dagmar Kalašová

18.7.20 11:02

Upozornění občanů obce Podveky na uklízení psích exkrementů !!!!!!

14.1.20

Mimořádná opatření MZ ČR

Eva Mottlová

7.5.21 9:47

stanovení minimálního počtu členu místní komise místního referenda 14.5.2021

Eva Mottlová

19.4.21 10:19

Zveřejnění výše odměn členů komise místního referenda 14.5.2021

Eva Mottlová

19.4.21 8:40

Mikroregion - Schválený závěrečný účet za rok 2019

Dagmar Kalašová

22.6.20

30.6.21

Zdarma za nákupy s ARRIVOU“ obnoveny od 13. 6. 2020

10.6.20

Opatření vlády ČR

5.6.20

Půjčka pro středočeské živnostníky

18.5.20

OSSZ - volné pracovní pozice

6.5.20

Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2019

4.5.20

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.2.2020

14.4.20

Výzva - zachraň práci

8.4.20

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem

3.4.20

Podání žádosti na připojení k vodovodu v Podvekách, Ježovicích a Zalíbené

30.1.20

Řád veřejného pohřebiště obce Podveky

12.12.19

Obecně závazná vyhláška obce Podveky č.4/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Podveky

12.12.19

Archiv